חומרי לימוד

מדריך מקוצר

ספר הקורס

עבודה עם פסיקות

כניסות ויציאות אנלוגיות

דפי נתונים

שיעור ראשון

טיימרים פנימיים

כניסות ויציאות דיגיטליות

התקנת תוכנות BRK

מנוע DC זרם ישר

חיישן טביעת אצבע

חיישן צבע TCS34725

חיישן GPS NEO – 6M

מודול RFID – RC522

מנוע סרוו

מקלדת 4X4

חיישן תאוצה וזוית LIS3DSH

תקשורת טורית + BLUETOOTH

מקודד אופטי יחסי